Under 1998 installerade vi en pulverlackanläggning för att kunna tillgodose kundens önskemål av en färdig produkt. Vi kan belägga ämnen upp till 2 000 mm längd.