Vi emaljerar svartplåt, aluminium och gjutgods. Basproduktionen är ljuddämparsystem för tillverkare av entrepenadmaskiner bl.a. Volvo Construction Equipment AB, samt komplett tillverkning av värmestrålningsapparater för Frico AB.

Inom företaget emaljeras även fasadelement, sanitetsgods, motordetaljer etc.